Respirátor KN95 (FFP2) (1balení 5ks)

Respirátor KN95 (FFP2) v polomaskovom provedení je účinný proti koronavirus COVID-19.

Dodací lehota 48Hodin!

475  s DPH

Není skladem

Popis produktu

Respirátor v polomaskovom vyhotovení KN95 (FFP2) chrání proti vdechování nepříznivých pevných a kapalných částic z okolí, je účinný proti koronavirus COVID-19.

Popis produktu

Na základě změny zákona ze dne 6.4.2020 platí zákaz prodeje tohoto typu respirátoru široké veřejnosti. Zákaz prodeje neplatí pro:
1) poskytovateli zdravotní péče, který poskytuje zdravotní péči na území České republiky,
2) zdravotnickému pracovníkovi, který vykonává zdravotnické povolání na území České republiky,
3) orgánům státní správy nebo územní samosprávy,
4) právnické osobě nebo fyzické osobě-podnikateli, která je podle zvláštního předpisu povinna zajišťovat tyto osobní ochranné prostředky a vykonává práce uvedené v příloze
tohoto zákona, při kterých je používání těchto osobních ochranných prostředků nezbytné z důvodu ochrany života a zdraví,
5) právnické osobě nebo fyzické osobě, která má uzavřenou smlouvu o zabezpečení provádění prohlídek mrtvých těl s Úřadem pro dohled nad zdravotní péčí (dále jen “úřad pro dohled”),
6) právnické osobě nebo fyzické osobě – ​​podnikateli, která poskytuje pohřební služby na území České republiky,
7) zaměstnanci soudnělékařských a patologickoanatomických pracoviště úřadu pro dohled,
8) osobě, při které na to existují zdravotní důvody,
9) osobě, která distribuuje tyto osobní ochranné prostředky na území České republiky a která má sídlo nebo místo výkonu podnikání na území České republiky a která tyto osobní ochranné prostředky dále prodává nebo převádí pouze osobám uvedeným v bodě 1) až 9)

Proč použít tento respirátor?

Respirátor bez výdechového ventilu slouží jako ochrana pro nositele respirátoru a zároveň i pro jeho okolí. I proto je v naší nabídce právě tento respirátor, který se jinak označuje také jako zdravotnický respirátor.
Respirátor v polomaskovom provedení chrání proti vdechování nepříznivých pevných a kapalných částic z okolí, chrání i proti koronavirus COVID-19.
Maska se upevňuje na obličej pomocí postranních gumiček, díky čemuž dobře přilne k obličeji.
Kategorie KN95 (FFP2) zaručuje ochranu až do 12-násobku NPK-P / PEL netoxických a středně toxických aerosolů.
Kategorie respirátoru KN95 je ekvivalentem kategorie FFP2, jde tedy o stejnou třídu ochrany.
Respirátor je bez výdechového ventilu, označovaný také jako zdravotnický respirátor.

Norma: EN 149: 2001 + A1: 2009 (Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Filtrační polomasky na ochranu před částicemi. Požadavky, zkoušení a značení),